Your browser does not support JavaScript!
活動花絮

教师餐旅服务研习会

 

 

 

 中餐教室实习活動

 

 

知名明星主厨,美食专家,烹饪节目示范/评审

中信饭店,迎曦饭店等五星级饭店主厨,太郎烧肉餐厅负责人

 精通中式料理,米面食创意料理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王品杯的托盘比赛